Berry & Thread Whitewash Coupe Bowl

JuliskaJA81/W39.007.5"